Verktyget Kommentar för samarbete i Acrobat Pro

Lås upp avsnittet

För att kunna se avsnittet behöver du ha tillgång till kursen via ett medlemskap. Köp medlemskap

Verktyget Kommentar för samarbete i Acrobat Pro

Från kursen: Acrobat Pro från början

Granska, markera och kommentera PDF-filer vid samarbete i Adobe Acrobat Pro och Acrobat Reader. Ulrika lär dig hur.
Köp medlemskap
Även om Acrobat Pro är nytt för dig, kan kommentarsverktygen kännas välbekanta. De finns nämligen även i gratisprogrammet Acrobat Reader. I det här avsnittet får du lära dig hur du använder dem. Som vanligt börjar vi här, i vyn Verktyg. Detta är verktyget Kommentar och jag tror faktiskt att den ligger bland genvägarna redan när du installerar programmet. Men annars lägger du dit det med Lägg till. När du öppnar verktyget, dyker det upp en lång rad ikoner, här uppe. Vissa av dem finns faktiskt redan tidigare, i själva basverktygsfältet. Till höger dyker det upp en spalt för kommentarer, som än så länge är tom. Som du kanske redan har upptäckt, får du ofta en beskrivning av en ikon när du håller musen över den. Det kallas för Tooltip och är en god hjälp, särskilt i början. När jag hör ordet kommentarer, tänker jag allra först på den lilla pratbubblan som finns här. Tooltip:en talar om att den står för Lägg till anteckning. När du klickar på den, omvandlas markören till en pratbubbla som du kan placera precis vart som helst. Den behöver inte vara knuten till någon text. Du klickar där du vill sätta den och då flyttas markören till höger-fältet så att du kan skriva in din kommentar. Med knappen Skicka inlägg bekräftar du den, då färgas kommentaren grå och när du sedan håller markören över pratbubbla-symbolen, så syns själva kommentaren. Som du ser framgår det vem som skrivit kommentaren och när det skedde. Om du vill ändra texten, kan du dubbelklicka. Prickmenyn, eller ett högerklick vart som helst i kommentaren, ger dig också möjlighet att kopiera texten, eller helt ta bort kommentaren. Du kan också ändra status, eller bockmarkera en kommentar. Det återkommer jag till i avsnittet om att hantera kommentarer. Via Egenskaper, kan du ändra författarnamn för kommentarer. Med ett kryss, i den här rutan, gör du egenskaperna till standard. Det kommer att hänga kvar tills du ändrar igen. En brasklapp här, när det gäller författarnamnet gäller det att du själv har tillåtit programmet att ändra det. Det går nämligen att låsa, till ditt inloggningsnamn. Du hittar kommentarsinställningarna här. Och det är denna ruta som måste vara tom för att du ska kunna ändra författarnamn på mer än en kommentar i taget. Tillbaka till Egenskaper. Här kan du ändra hur markeringen i dokumentet ska se ut. Det måste inte vara en gul pratbubbla, utan kan faktiskt vara en blå nyckel! På så sätt kan du använda olika markeringar, för olika typer av kommentarer. Om du jobbar ihop med andra kanske du ska vara måttligt kreativ, så att det inte blir förvirrande. Men att göra dina egna kommentarer i en särskild färg, skulle nog kunna vara användbart ibland. Om du bara vill ändra färgen på en enskild pratbubbla, eller annan markering, är det lite åbäkigt att gå in i den här menyn. Då finns en snabbväg direkt, när du markerar en kommentar. Via den här färgpricken, får du flera andra färger att välja på. Dem följande ikonerna använder du i själva texten. Först kommer färgmarkerad-text, en digital överstrykningspenna. När du klickar där, ser du vilken färg det kommer att bli. Vill du ändra, klickar du även här på färgpricken och väljer någonting annat. Du kan också ändra genomskinlighet. Sedan markerar du önskad text, precis som i ett ordbehandlingsprogram. Även nu skapas en kommentar till höger. Du får alltså möjligheten att kommentera din överstrykning. Liknande funktioner är: Stryka under, Stryka över och Ersätt text. Hela tiden får du en ny kommentar till höger, där du kan lägga till information om ditt förslag. Därefter kommer Infoga text. Placera markören i texten, där du vill infoga någonting mer. Precis som på anteckningen, pratbubblan, måste du förstås skriva någonting i kommentaren, annars blir den lite väl kryptisk. Om de här textverktygen fungerar annorlunda hos dig, så kan det bero på själva innehållet. Det kan till exempel vara så att text i själva verket bara är bilder av text, exempelvis om dokumentet har scannats. Då kan Acrobat inte tolka själva bokstäverna. Men det finns flera sätt att kommentera än pratbubblor och textmarkeringar, i befintlig text. Med detta text-verktyg, kan du lägga till egen text, vart som helst. Bara klicka och skriv. Även den går att kommentera till höger. Om du i stället väljer textrutan, så får du dessutom en synlig ram runt din text. Via knappen, som aktiveras här uppe, kan du formatera texten och ändra både typsnitt, storlek och färg. Sedan finns det dessutom ett antal rit- och stämpel funktioner att laborera med. Här kan du expandera verktygsfältet och göra dem mer lättåtkomliga. Allt du lägger till och gör, får en tillhörande kommentar. På allt som inte är av typen anteckning, pratbubblan eller motsvarande, anges, som du ser, också en typ. Den kan vara till stor nytta för den som sedan ska hitta bland alla synpunkter och förslag. Kommentarsverktyget erbjuder alltså en rad olika verktyg. Pratbubblor, textmarkeringar, rit- och skrivfunktioner. I många lägen är flera alternativ möjliga. Om ni arbetar mycket tillsammans, så kan ni ju behöva diskutera och testa er fram till ett sätt som är smidigt och tydligt för just er!

Fler kurser i ämnet

Så tycker våra medlemmar

Läs alla omdömen om Design & Layout