Verktyget Redigera bort döljer och tar bort info

Lås upp avsnittet

För att kunna se avsnittet behöver du ha tillgång till kursen via ett medlemskap. Köp medlemskap

Verktyget Redigera bort döljer och tar bort info

Från kursen: Acrobat Pro från början

Verktyget Redigera bort i Adobe Acrobat Pro döljer de uppgifter du väljer att dölja, oavsett hur mottagaren tar del av dokumentet.
Köp medlemskap
Gick vi inte igenom redigeringsfunktionerna, för länge sedan? Kanske du tänker nu. Jo, det stämmer. Men i vissa lägen kan du behöva maska någonting. En personuppgift, till exempel. Dessutom kan du vilja radera dold information, som följer med dokumentet. Vi börjar med det synliga. Om du ska maska personuppgifter, vill du ju inte ändra texten runtomkring, det ska ju framgå vad det är du har tagit bort. Här kan du tänka dig att lokaltidningen begärt ut ett beslut om avstängning av en student. I beslutet står vad som skett, när det hände. och det står vart personen studerar. Men dessutom står ju hennes personuppgifter och dem behöver, i det läget, tas bort. För att göra det använder du verktyget Redigera bort. Välj redigera text och bilder, så får du möjlighet att markera dem ord som ska maskas. Via Egenskaper kan du styra hur maskningen ska visas i dokumentet. I ett längre dokument kan du ha nytta av sök-funktionen, för att checka av att du har hittat alla ställen där uppgiften finns. Men tänk på att Acrobat inte ser text, som är bild. Dem måste du själv ha koll på. Här finns också en funktion för att maska likadant på alla sidor, om du till exempel vill dölja en uppgift i ett sidhuvud. När allt är markerat, trycker du Använd och då blir alla markeringarna svarta, eftersom jag valde det utseendet. I det här läget får du också ett förslag att ta bort all dold information, men var försiktig med det! Ta först reda på vad som finns. Klicka ur det förslaget. När du trycker Ok, blir du uppmanad att spara dokumentet och det är då själva maskningen genomförs. Du får ett förslag på filnamn, samma namn som filen hade tidigare, men med tillägget bort redigerat. Poängen med den här funktionen är att det du markerat verkligen raderas fullt ut. Du målar inte bara över det. Du kunde ha använt det vanliga redigeringsverktyget för att bara måla över texten, det hade dolt informationen visuellt, men det hade inte förändrat till exempel syntolkningen. Det gör däremot verktyget Redigera bort. Dold information då? Den undvek vi ju att radera nyss. Den hanterar du med den här knappen, med det målande namnet Sanera. Den enkla vägen är att sopa rent allt dolt här, men då hade du lika gärna kunnat gjort det i förra steget. Välj i stället den här länken, för att sanera selektivt. Då får du först se vad som finns och kan välja att spara viss information. I den här enkla filen finns faktiskt inte så mycket dold information, bara några metadata som beskriver dokumentet, nämligen att jag är författare. Jag väljer att gå vidare, förbi sista varningen. I en mer omfattande fil, hade det funnits fler val att göra. I anbudet, till exempel, finns mycket mer dold information. Om du vill behålla bokmärkena i navigeringsrutan, till exempel, måste du avmarkera den rutan. Här gäller det att hålla tungan rätt i mun alltså! När du har gjort dina val, trycker du på Ta bort. En fördel är att du tvingas spara om det sanerade dokumentet. Du har alltså kvar den versionen du inte har sanerat, på så sätt kan du testa olika varianter. Detta var ett medvetet sätt att dölja information för läsaren. Det jag visar i nästa avsnitt har en mer positiv touch. Att göra det lättare för läsaren att överblicka och hitta! Nu kommer bokmärkena.

Fler kurser i ämnet

Så tycker våra medlemmar

Läs alla omdömen om Design & Layout