Skapa bokmärken och ange inledande vy i Acrobat Pro

Lås upp avsnittet

För att kunna se avsnittet behöver du ha tillgång till kursen via ett medlemskap. Köp medlemskap

Skapa bokmärken och ange inledande vy i Acrobat Pro

Från kursen: Acrobat Pro från början

Skapa klickbara bokmärken och lås den inledande vyn i PDF-filen för att underlätta för läsaren.
Köp medlemskap
När jag använder ordet bokmärken, tänker jag fortfarande spontant på sådana här, gamla klassiker! Men i den digitala världen är det ju den här symbolen som betecknar bokmärken. I avsnittet då jag kombinerade alla filerna till en pdf, visade jag hur rubrikerna fanns här som bokmärken. Nu ska vi tillbaka dit ett tag. Bokmärkena är klickbara-länkar, du kan alltså klicka på ett avsnitt och hoppa dit. Och som det ser ut nu, finns det bokmärken för alla rubrik-nivåer, i det här dokumentet. Den här kursen dyker ju inte så djupt in i området tillgänglighet, att göra digital information tillgänglig för så många som möjligt, men som du har märkt snuddar jag ändå vid det gång på gång och det gäller i högsta grad här! Syntolkning verktyg hämtar nämligen sin information från taggar och för att rubriker och brödtext ska hållas isär, ska de ha olika taggar. När du formaterar rubriker rätt, i till exempel Word, så får rubrikerna särskilda rubrik-taggar och om du se sedan skapar en pdf av dokumentet, så följer de här taggarna med dit. Du kan se dem här i tagg-trädet, som du når via den här etikett-symbolen. H1 och H2 är rubriker på olika nivåer och alla P-taggar är brödtext. Och nu kommer sambandet, för av dessa taggar så gör Acrobat dessutom dem automatiska bokmärkena. De som syns här. Men när bokmärkena väl finns på plats, är det fritt fram att ändra dem för att göra bokmärkesfältet så bra som möjligt, för seende-läsare. Ändringar här påverkar alltså inte taggarna. Jag ska visa några exempel på vad som går att göra. Varje del i det här dokumentet är som mest två sidor, de flesta är bara en sida, då känns det lite överdrivet att ha bokmärken för varje underrubrik! Jag vill alltså gallra lite här. För att ta bort ett bokmärke, markerar du det och klickar på papperskorgen. Alternativt högerklickar du och väljer Ta bort. Längst ned här finns för övrigt Egenskaper där du kan formatera om själva bokmärkestexten, byta färg, eller göra den fet till exempel. Om du tar bort ett bokmärke som har underordnade bokmärken, så försvinner de allihop. Så där! Nu blev det lite renare i bokmärkesfältet och ändå har läsaren god hjälp att navigera. Det går också att ändra texten, byta namn på ett bokmärke. Klicka på ett bokmärke som redan är markerat, så går texten att redigera. För att lägga till ett nytt bokmärke, gör du så här. Scrolla, eller bläddra till den plats du vill bokmärka. Om du vill kan du markera texten som finns där. Klicka sedan på bokmärkessymbolen, med plus-tecken. Som du ser får bokmärket den markerade texten som namn, men det är fritt fram att ändra den! Du kan också ändra nivån för ett bokmärke. Här skulle det ju kunna passa att alla personernas CV:n läggs underordnat det här nya bokmärket, för bilaga tre. Då klickar jag, håller ned musknappen och drar försiktigt in dem andra bokmärkena ett snäpp. Sedan skriver jag personernas för- och efternamn, som bokmärkestext. Från ett enskilt bokmärke, kan du klicka ut dem underordnade bokmärken, just för det. Men via den här knappen kan du komprimera eller expandera, hela bokmärkesmenyn. I komprimerat-läge syns bara den översta nivån. Så där! Nu är jag nöjd med strukturen. När jag själv öppnar en pdf-fil som jag inte känner till, brukar jag alltid kolla om det finns bokmärken, genom att klicka på den här symbolen. Men när jag själv gör filer, så ser jag ofta till att bokmärkena syns direkt här, när filen öppnas. För att fixa det väljer du Arkiv > Egenskaper > Inledande vy. Det här valet, Bokmärken och sida, gör att bokmärkena syns direkt när pdf:en öppnas. Men tyvärr funkar det inte så smidigt om pdf-filen öppnas i en webbläsare. Den som hittat din fil på webben, kan ju ha sin dator inställd att öppna pdf-filen i själva webbläsaren. I Google Chrome funkar det bättre nu än vad det har gjort tidigare. Till vänster dyker det upp ett fält och här kan du behöva växla från sid-miniatyrer till bokmärken. I Edge däremot finns inget synligt, till vänster, först. Din läsare måste klicka på knappen även om du har låst den inledande vyn. Läsaren måste alltså i det fallet, veta att det kan finnas bokmärken. Klickbara bokmärken underlättar mycket för läsaren, särskilt i stora filer. Skapa upp dem automatiskt och fundera sedan på om de behöver justeras. Avsluta med att justera den inledande vyn, så att bokmärkena poppar upp direkt när filen öppnas.

Fler kurser i ämnet

Så tycker våra medlemmar

Läs alla omdömen om Design & Layout