Node Tool i Affinity Designer

Lås upp avsnittet

För att kunna se avsnittet behöver du ha tillgång till kursen via ett medlemskap. Köp medlemskap

Node Tool i Affinity Designer

Från kursen: Affinity Designer från början

Ändra och påverka dina noder i Affinity Designer. I onlinekursen är det både enkelt att kul att lära sig det du behöver för att komma igång med Affinity Designer
Köp medlemskap
Node Tool används för att manipulera objekt på en rad olika sätt. Det tillåter dig att justera och manipulera formen av ett objekt i noggrann detalj och precision. Här har jag ritat ut några former. Jag klickar på stjärnan med min Node Tool vald. Det syns tre röda punkter i stjärnan. En på stjärnspetsen och två på inre delen av stjärnan. Dessa punkter kan jag dra i för att manipulera formen av stjärnan. Vill jag till exempel skapa en majblomma kan jag dra och manipulera punkterna tills jag hittar nånting som jag är nöjd med. Vill jag vara mer exakt går det att fylla i värden i fälten ovan i Context Toolbar. Det går att knappa in tal eller justera med skjutreglaget som visas när man trycker på den vita pilen. Vissa former som stjärnan har fler egenskaper. Bockar man i Curved Edges så kan man få andra resultat. Till exempel en stjärna med rundade hörn. Sist men inte minst skulle jag vilja ändra från en femuddig stjärna till tio. Det gör jag i fältet där det står Points. Jag kan antingen knappa in ett tal, eller dra med skjutreglaget. Molnet har inte lika många egenskaper som jag kan manipulera. Den har bara en röd punkt som jag kan dra inåt, eller utåt. Vill jag ändra på antalet bubblor i molnet ändrar jag antalet efter Bubbles. Jag drar upp den till 27 för att skapa nånting som ser mer ut som en blomma än ett moln. Ellipsen har inga röda punkter så som de andra formerna, men du kan göra två val. Du kan antingen konvertera ellipsen till en torus genom att klicka på knappen där det står Convert to Donut, eller ett cirkeldiagram genom att klicka på Convert to Pie. Jag har också alternativen för båda dessa former i Shape Tools rullgardinsmeny. Båda av dessa former har identiska egenskaper, och du kan få exakt samma resultat med dem. Skillnaden är startpunkten på formerna. Ena är ihålig och den andra är tre fjärdedelar av en cirkel. Den sista formen som jag visar är Rounded Rectangle Shape. Har du Single radius ikryssad så manipuleras alla hörn samtidigt, och bockar du ur den så kan du manipulera varje hörn för sig. Är du inte nöjd med punkternas position kan du återställa punkterna till sin originalposition genom att dubbelklicka på dem. Sen kan du dra i punkterna igen och se om du hittar positioner som du är nöjd med. Sen har Rounded Rectangle en funktion som heter Absolute sizes. Utan funktionen ikryssad så definieras hörnen i procenttal som växer, eller krymper i förhållande med om rektangeln blir större eller mindre. Med funktionen ikryssad specificerar du hörnens radie. Det betyder att om du ändrar på rektangelns storlek, behåller den samma radie i hörnen. Det är kanske lite svårt att se skillnaden var för sig, men placerar du den lila rektangeln över den gula, så kan du se att hörnen ser annorlunda ut, fast de var identiska i form från början. I detta avsnitt har jag visat hur man manipulerar formen med Node Tool, men inte det som vektorapplikationer är kända för, fästpunkter. Jag har valt att göra det till ett separat avsnitt, eftersom det är ett stort ämne i sig, och jag vill avsluta grunderna innan det tas upp. Just därför kommer jag i nästa avsnitt hoppa tillbaka till del två av Shape Tool. Där kommer jag visa hur du gör för att konvertera dina former till banor, så du kan manipulera objektens fästpunkter.

Så tycker våra medlemmar

Läs alla omdömen om Design & Layout